สถานที่สำคัญ

วัดใหม่

โรงเรียนบ้านดงลาน

ลานโพธ์

ศาลากลางหมู่บ้าน